A tartalom frissítés alatt :-)

Áraink

Személyi térítési díj

A személyi térítési díj meghatározásakor több lehetőséget kínálunk attól függően, hogy a kisgyermek milyen mértékben kívánja igénybe venni a szolgáltatást .

Elhelyezési mód Térítési díj
Egész napos elhelyezés esetén 85.000 Ft/hó
10 alkalmas bérlet / 1 hónapig beváltható/
(8-16-ig szóló ellátásra jogosít)
49.500 Ft/hó
Napidíj 8.000 Ft/nap
Óradíj 2.500 Ft/óra


A személyi térítési díj megfizetése minden hónap 10. napjáig történik meg, lehetőség szerint az üzenő falon minden hónapban megjelölt befizetési napokon várjuk a készpénzes teljesítést, igény esetén lehetőség van a szolgáltatási szerződésben rögzített számlaszámra történő befizetésre is. A térítési díj meg nem fizetése esetén 15 napos fizetési határidővel ügyvédi felszólítást küldünk, a befizetés elmaradása, vagy rendszeres ismétlődő határidőn túl történő megfizetés esetén a szolgáltatási szerződést a fenntartó felmondhatja.